top of page

Det starter med en kop kaffe!

 

Indledningsvis handler det om at mødes og afdække samarbejdspotentialerne.

Over en kop kaffe kan vi tale om forskellige forudsætninger for projektet:

Hvordan ser projektet ud?

Indkredse projekt, mål og succeskriterier.

Hvilket indhold skal aktiveres?

Hvordan samarbejder vi?

Hvilken økonomi arbejder man med?

 

Samarbejdet kan forløbe på forskellige måder:

1. Som en fælles udviklingsproces der består af:

2-4 Udviklingsworkshops – koncept – designmanual – design/modellering - evt. brugertest af prototype på koncept – produktion – implementering – justering evaluering.

 

2. Som en færdigleveret konceptløsning, hvor processen består af:

Research og analyse, ideoplæg – konceptudkast – designmanual – design/modellering – brugertest - produktion – implementering.

Her er det typisk, at man aftaler at igangsætte en ideproces-fase, som afregnes isoleret. Er der bases for at gå videre - fortsætter man til de øverige led i processen.

 

3. Vi indgår også gerne ansøgningsprocesser.

 

 

 

bottom of page