top of page

Om Alba Nowik Børn

Alba Nowik Børn udvikler og producerer formidlingskoncepter og læringsmiljøer primært for børn. Her leger man sig til viden i et uformelt læringsmiljø.

 

Vi er specialiseret i den site specifikke, sanselige læringsoplevelse, der er båret af analoge interaktionsformer.

Vi lægger vægt på det taktile og sanselige møde med læringsmaterialet, og anvender mekanismer fra storytelling, spil, interaktions design, rollespil og læring til at få miljøerne til at leve.

 

Det hele iscenesættes i et univers som er æstetisk inspirerende, narrativt struktureret og finurligt overraskende.

 

Et uformelt læringsmiljø kan være:

 • En sanseudstilling eller installation

 • En temauge om universskabelse.

 • En oplevelses rute igennem skolen, et naturområde eller på et museum

 • En sansevandring, lang eller kort, ude eller inde.

 • En byrumsudstilling

 • Et iscenesat workshoplaboratorium - der arbejder med det vi kalder "Creative eksplorations"

 • - Eller et nyt koncept vi udvikler i samarbejde med jer

 

 

 

 

Samarbejde:

Alba Nowik Børn samarbejder med skoler, børnehaver, kulturcentre, formidlingsinstitutioner, biblioteker, festivaller m.m.

 

Vi har stor erfaring med at facilitere tværfaglige samarbejdsprocesser - og forudsætter at I med jeres fagekspertise er med i udviklingsprocessen fra dag et.

 

Vi er gode til at favne hele flowet fra konceptudvikling og design til produktion og implementering.

 

Alba Nowik Børn er til de institutioner:

 • Der ønsker at udvikle deres uformelle læringsmiljøer ved iscenesættelse og æstetiske læringsprocesser.

 • Der ønsker et eksternt input til interne processer.

 • Der skal have konceptudviklet et læringsforløb, der afprøver de uformelle læringsmiljøers kvaliteter. (Se evt. vandringspædagogik.dk til inspiration)

 • Det ønsker samarbejde med en huskunstner/scenograf omkring temaforløb om universskabelse (og dermed et uformelt læringsmiljø).

 • Der ønsker inspirationsworkshops om sanselig formidling til børn.

 • Der vil arbejde med spilkoncepter, som er fysisk forankret på stedet og skaber en ny type læringsramme. (dette udføres i et samarbejde med Gamedesigner fra læringsspilsfirmaet Gametools)

 

Bagom: 

Alba Nowik Børn drives af scenograf & oplevelsesudvikler Eva Wendelboe Kuczynski. Eva har en bred viden og erfaring med at skabe oplevelses-og læringsrum for børn.

Samtidig har Eva igennem flere år arbejdet med udvikling og planlægning af pædagogiske læringsforløb på Workshopscenen, workshops og facilitering af udvikling af læringmiljøer i museums sammenhænge hos firmaet Die Asta Experience.

Sideløbende har hun efteruddannet sig hos UCC på efteruddannelseskurset "Børns leg, læring og udvikling" og har her haft fokus på, hvordan man skaber optimale uformelle læringsrum.

Når der er behov for et tværfagligt perspektiv samarbejder Alba Nowik Børn med:

Ekspert i intentionelle miljøer og læringsrum: Eva Dahlberg

Interaktionsdesigner/tekniker:  Halfdan Hauch

Spil designer (fra Gametools): Peter Josef Kuczynski

Rollespilsformidler: Rasmus Hansen

bottom of page