top of page

TILGANGE/GREB

Hvalernes sang interaktiv.jpg

Greb 1: Faciliterende​​​
Når vi skaber oplevelsesrum til børn er der forskellige krav som skal opfyldes.

1. Rummet er opbygget over en fortællende struktur, men fortælle elementerne kan  

    bruges i vilkårlig rækkefølge og som en del af den oplevelse man selv 

    komponerer.


2. Der skal altid være et fantasirum for barnet – noget som ikke er forklaret hvor

    barnet selv kan digte med.


3. Oplevelsesrummet skal kunne facilitere, at den voksne engagerer sig i barnets leg

    og er med til at skabe fortællingens rammer for legen.


4. Formidlingen iscenesættes i inspirerende rammer som vækker barnets

    nysgerrighed. Målet er indirekte læring, som opstår via inspiration til fortsat

    nysgerrighed om emnet.

Hos Shamanprofessor.jpg

 

​Greb 2: Iscenesættelse / oplevelsesdesign

 

Vi benytter os af teatrets evne til at skabe illusioner, rollespillets evne til at integrere børnene i handlingen, samt tværmediale elementer til at lade universet sprede sig på virtuelle platforme og reflekterer ind på oplevelsen på lokaliteten for igen at aflægge spor på nettet.

Vi anvender metoder fra:

  • Teater

  • Dramaturgi – til suspence og forløb

  • Rollespil

  • Digital interaktion konverteret til analoge formater

  • Læring og udviklingsteori for børn

  • Perceptionsteori

  • Scenografi

Værktøjskassen.jpg

Greb 3: Didaktisk tilgang ​

Mens læringsmetoderne bl.a. er inspireret af Lars Geers Hammershøjs kreativitetspædagogik. Her er tale om at give børn oplevelser med kreative processer for at give dem nye kompetencer og et øget selvværd, når de oplever deres sanselige kræfter udfoldet og afprøvet i et forløb, der bl.a. indeholder et overskridelses moment, hvor man bevæger sig fra den kendte til den fremmede verden og pludselig forstår den.

Samtidig er Alba Nowik Børn inspireret af museumslæringsformen opdagelseslæring. Der giver børnene mulighed for at gå på opdagelse i indholdet op selv sammenstrikke erfaringer viden om emnet. Opdagelseslæringsgrebet forenes desuden med specifik viden om, hvordan man skaber gode uformelle læringsrum til børn.

 

Senest er vi stødt på vandringspædagogikken udviklet af Kjeld Fredens. Denne tilgang vækker også stor genklang i mange af vores projekter. (Se evt. vandringspædagogik.dk)

Intelligens Lab.jpg

 

​Greb 4: Uformelle læringsrum / formidlingsformer
På baggrund af en længere teoretisk undersøgelse er vi kommet til 16 bud for hvordan man skaber gode uformelle læringsmiljøer. Budene baseres bl.a. på teori af bl.a. Hans Henrik Knoop, David A. Kolbs , Jean Piaget , Ivy Schouboe, Michael Csikzentmihalyi. Budene bruges som inspiration og tjekliste for udformningen af sanselige læringsmiljøer for børn.

proces mix.jpg

Greb 5: Proces
Alba Nowik Børn er et udviklingsprojekt, hvor form og rammer udvikles i samarbejde med "værts"-institution.

Vi har stor erfaring med denne type tværfaglige samarbejder og værktøjer til at facilitere processen.

Brugerinvolvering:
Alba Nowik Børn ønsker så vidt muligt at udvikle i samarbejde med brugerne, hvilket vi har forskellige metoder til.
Hvordan skal rummene se ud? Hvad skal de kunne? Det er en sjov proces at inddrage børnene aktivt i udviklingen af rummet.

Evaluerings og målingsmetoder:
De fleste udviklingsprojekter er iterative – dermed er det nødvendigt med løbende evaluering, hvilket er indlagt som en fast del i alle vore samarbejder.

 

bottom of page